Kompetentny uczeń na rynku pracy

Szkolenia

W ramach Projektu przeprowadzonych zostanie:

DORADZTWO ZAWODOWE - OBOWIĄZKOWE

 1. DORADZTWO INDYWIDUALNE – stworzenie planów rozwoju kariery dla wszystkich 40 UP, indywidualne sesje – każdy uczestnik 4 godziny. Stworzony plan kariery będzie podstawą do udzielania wsparcia w postaci wyboru właściwych szkoleń, podejmowania staży u właściwych przedsiębiorców (ukierunkowywanie uczestnika zgodnie z jego predyspozycjami);
 2. DORADZTWO GRUPOWE:
  • a) WARSZTAT - (4 godziny / grupa), udział w bezpłatnej grze edukacyjno-diagnostycznej „Tajemnice Aeropolis”
  • b) WARSZTAT - wsparcie w zakresie poszukiwania pracy – 12 godzin / grupa, program: nauka przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, scenariusze rozmowy kwalifikacyjnej itp.

SZKOLENIA - OBOWIĄZKOWE

 1. KURS KOMPUTEROWY - ECCC w obszarze Kompetencje cyfrowe - DIGCOMP poziom – 4 grupy (średnio 10 osób), 45 godz./grupa - 3 moduły 15 godz./moduł: INFORMACJA, KOMUNIKACJA, TWORZENIE TREŚCI;
 2. KURS – „STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN”- TEORIA – 9,5 godz., PRAKTYKA – 4,5 godz. EGZAMIN – 2h.

SZKOLENIA DO WYBORU

 1. PILARZ-DRWAL - 2 grupy x 6 osób – łącznie 12 UP; TEORIA – 24 godz., PRAKTYKA – 96 godz., EGZAMIN – 4 godz.
 2. KURS PRAWA JAZDY KAT. B - 2 grupy x 5 os. – łącznie 10 UP. PROGRAM 30h – TEORIA, 30h PRAKTYKA, EGZAMIN wewnętrzny 1 godz./UP oraz egzamin zewn. w Woj. Ośrodku Ruchu Drogowego.
 3. KURS PROJEKTOWANIA z wykorzystaniem narzędzia AUTOCAD 2D – niezbędne przy projektowaniu ogrodów: prowadzone w certyfikowanym/autoryzowanym ośrodku – 40 h/grupę, 2 grupy 10 osób,
 4. PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH: 2 grupy x 8 os. – łącznie 16 UP, 35 godz. – TEORIA, 45 godz. – PRAKTYKA, 7 godz. – EGZAMIN.
 5. KURS OPIEKUN ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH dla 2 grup x 8 os – łącznie 16 UP. TEORIA – 15 godz., PRAKTYKA – 30 godz., EGZAMIN – 3 godz.

STAŻE - OBOWIĄZKOWE

Realizowane u pracodawców z WZ z branży dostosowanej do kierunku kształcenia uczniów Wymiar 1 miesiąc/osoba - max. 40 godzin/tygodniowo, minimum 150 godzin/miesięcznie - 8 godzin/dzień. Wynagrodzenie stażowe 1850 brutto (ok. 1.500 netto) + zwrot kosztów dojazdu

Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w dni robocze i/lub weekendy (w zależności od analizy potrzeb szkoleniowych grupy).

TERMINY ZAJĘĆ:

KURS KOMPUTEROWY
DORADZTWO GRUPOWE I KURS CHEMIZACYJNY