Z TIK na TAK
- rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego

Kontakt

Biuro Projektu w Bytowie:

Euro Capital Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k
Biuro Projektu
ul. 1-Maja 11/2
77-100 Bytów


Osoba do kontaktu – Koordynator Regionalny Małgorzata Pluto-Prondzińska

Telefon: 574-741-888
E-mail: malgorzata.pluto-prondzinska@grupaprofesja.com
www.eurocapitaldotacje.pl/ztiknatak

Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600