WŁASNY BIZNES

O projekcie

Masz pomysł na biznes?
Chcesz otrzymać wsparcie na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w wysokości 42.200 PLN?
Zapoznaj się z wymogami uczestnictwa w naszym projekcie, jeśli je spełniasz zgłoś się!

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „WŁASNY BIZNES” jest realizowany przez Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.08.03.00-02-0095/16.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podjęcie aktywności zawodowej przez 30 osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiet powyżej 30 roku życia i mężczyzn powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na obszarze woj. dolnośląskiego zgodnie z KC w powiatach: górowskim, złotoryjskim, wałbrzyskim ziemskim, dzierżoniowskim, lwóweckim, jaworskim, legnickim ziemskim, lubańskim, wołowskim oraz ząbkowickim poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przy pomocy kompleksowego wsparcia zapewnionego do 30.06.2018 r.

GŁÓWNE ZADANIA:

  1. Rekrutacja i nabór
  2. Wsparcie podstawowe szkoleniowo-doradcze dla 36 osób
  3. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 23.000 zł dla minimum 30 osób
  4. Wsparcie pomostowe finansowe do 1600 zł przez 12 miesięcy i realizacja wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla minimum 30 osób

ZAPEWNIAMY

- szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – 48 godzin, m.in.: ABC przedsiębiorczości oraz podstawy prawa, finanse i rachunkowość, zasady tworzenia biznes planu, warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry symulacyjno-decyzyjna CASHFLOW 101,
- indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym w tym m.in. biznesplanu – 7 godzin dla 1 osoby,
- uzyskanie do 23.000 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej,
- wsparcie pomostowe do 1.600 zł przez pierwsze 12 miesięcy,
- szkolenia po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 16 godzin, m.in.: negocjacje, marketing i sprzedaż (w tym e-commerce), relacje z klientem,
- indywidualne wsparcie w zakresie prowadzenia firmy – 2 godziny dla 1 osoby,
- stałe doradztwo z osobami z doświadczeniem w biznesie,
- nocleg z wyżywieniem podczas szkoleń (dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń),
- zwrot kosztów dojazdów.

EFEKTY PROJEKTU

Minimum 30 Uczestników Projektu założy własną działalność gospodarczą i powróci na rynek pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

Projekt „WŁASNY BIZNES” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.805.323,20 PLN, w tym:
a) Wkład Funduszy Europejskich: 1.534.732,04 PLN