Certyfikowane kursy komputerowe
dla osób w wieku 50+

Szkolenia

W ramach Projektu przeprowadzonych zostanie 38 edycji certyfikowanych kursów komputerowych ECCC dla 456 osób łącznie (średnio około 12 osób w ramach każdej z edycji).


Kursy komputerowe będą realizowane na poziomie:

Tematyka kursu:

Po zakończeniu każdego z modułów lub na zakończenie wszystkich, zostanie przeprowadzony egzamin ECCC DIGCOMP w 5 modułach egzaminacji, w obszarze Kompetencje cyfrowe – DIGCOMP (Digital Competences), weryfikujący wiedzę Uczestniczek/ków uzyskaną podczas szkolenia. PROCES UZYSKANIA CERTYFIKATÓW odbywa się na platformie ECCC prowadzony przez Egzaminatora ECCC.

Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w dni robocze i/lub weekendy (w zależności od analizy potrzeb szkoleniowych grupy).