Certyfikowane kursy komputerowe
dla osób w wieku 50+

O projekcie

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+” jest realizowany przez EURO-CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji cyfrowych u min. 411 osób (min. 247 kobiet) powyżej 50 r.z˙. (w tym min. 20% UP niepełnosprawnych), poprzez udział w kursach komputerowych ECCC DIGCOMP i uzyskanie certyfikatów zewnętrznych potwierdzających uzyskane kwalifikacje w okresie 01.11.2017-31.12.2020

EFEKTY PROJEKTU

Minimum 411 osób z grupy docelowej zwiększy swoje kwalifikacje i kompetencje (uzyska certyfikaty ukończenia szkoleń), minimum 456 osób skorzysta z zaplanowanego wsparcia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.11.2017 r. do 31.12.2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 879 973,12 PLN