ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH

O projekcie

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH” jest realizowany przez EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE PIOTR SIBILSKI na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.10.00-32-K001/19-00 z dnia 17.12.2019 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji cyfrowych u min. 4050 osób (min. 2150 kobiet) powyżej 25 r.ż., pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego (w tym min.: 50% osób w wieku 50+, 50% osób o niskich kwalifikacjach, 20% niepełnosprawnych), poprzez udział w kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz uzyskanie certyfikatów zewnętrznych, potwierdzających uzyskane kwalifikacje w okresie do 31.12.2022 r.

EFEKTY PROJEKTU

Minimum 4050 osób z grupy docelowej zwiększy swoje kompetencje (uzyska certyfikaty ukończenia szkoleń), minimum 4500 osób skorzysta z zaplanowanego wsparcia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 771 655,20 PLN z dofinansowaniem w kwocie 7 893 655,20 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego : 7 455 906,92 PLN