WŁASNY BIZNES

Szkolenia

W ramach projektu przewidziano następujące wsparcie szkoleniowo - doradcze grupowe i indywidualne:


I. SZKOLENIE „ZAKŁADANIE I PROWADZENIE FIRMY”

 1. MIEJSCE: sala szkoleniowa w województwie śląskim, zapewniony będzie udział dla wszystkich 36 Uczestników Projektu, tj. z różnych powiatów w jednym miejscu., dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. TERMINY: maksymalna liczba godzin zajęć szkoleniowych jednego dnia wynosi 8 godzin / dzień (1 godzina = 45 minut), szkolenia prowadzone będą przez 6 dni, w systemie dziennym w tygodniu oraz w weekend, planowany termin realizacji: listopad-grudzień 2017 r.
 3. ZAKRES: zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo-warsztatowej, w grupach średnio 12 osobowych.
  PROGRAM SZKOLEŃ:
  • a) ABC przedsiębiorczości – 4 godziny
  • b) Podstawy prawa – 4 godziny
  • c) Finanse i rachunkowość – 4 godziny
  • d) Biznes plan (promocja, dystrybucja, finanse itd.) – 36 godzin


II. DORADZTWO INDYWIDUALNE

 1. MIEJSCE: głównie w miejscu zamieszkania lub okolicy, w wynajętych salach - dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu
 2. TERMINY: w trakcie procesu szkoleniowego oraz po zakończeniu szkoleń, ustalane będą indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu, planowany termin realizacji: listopad-grudzień 2017 r.
 3. ZAKRES: konsultacje indywidualne w ilości wynikającej z kategorii szkoleniowo-doradczej (1 godzina = 60 minut) udzielane w umówionych terminach w formie bezpośrednich spotkań. Podczas doradztwa prowadzona będzie indywidualna praca z Uczestnikiem Projektu nad kształtem Biznesplanu jego przedsięwzięcia oraz Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego – wsparcie zbieżne będzie z tematyką szkolenia Biznes Plan.
 4. zakres doradztwa
  • a. opracowanie Biznes planu przedsięwzięcia,
  • b. indywidualne uzupełnienie części Szkolenia - Biznes plan,
  • c. przygotowanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.
Usługi szkoleniowo-doradcze będą oferowane w trzech kategoriach:

 1. podstawowa – dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy - szkolenia w wymiarze minimalnym 48 godzin z zakresu zakładania i prowadzenia firmy (1h = 45 min.) + minimalnie 8 godzin indywidualnych usług doradczych (1h = 60 min.);
 2. średniozaawansowana – dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy - szkolenia w wymiarze minimalnym 36 godzin z zakresu zakładania i prowadzenia firmy (1 h = 45 min.) + minimalnie 6 godzin indywidualnych usług doradczych (1h = 60 min.);
 3. zaawansowana – dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmy i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości:
  • - prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub,
  • - były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub,
  • - były osobami współpracującymi i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy (minimum 6 godzin indywidualnych usług doradczych (1h = 60 min.)).W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. dla 3 grup szkoleniowych średnio po 12 osób w każdej,
 2. szkolenie obejmuje 8h dla każdej śr. 12 osobowej grupy,
 3. PROGRAM dostosowany będzie do potrzeb Uczestników, m.in.:
  • a) marketing i sprzedaż (w tym e-usługi, wykorzystanie mediów społ. typu Facebook itp.) – 3 h,
  • b) relacje z klientem i pozyskiwanie klienta – 3 h,
  • c) efektywna sprzedaż usług/produktów – 2 h.


II. DORADZTWO INDYWIDUALNE

 1. doradztwo indywidualne po 4 godziny dla 1 osoby (1 godzina = 60 minut)
 2. doradztwo będzie ustalane indywidualnie w trakcie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 3. doradztwo będzie udzielane w umówionych terminach w formie bezpośrednich spotkań
 4. zakres doradztwa: analiza rynku, zwiększenie zasięgu działania, marketing i promocja, księgowość i inne.