WŁASNY BIZNES

Szkolenia

W ramach projektu przewidziano następujące wsparcie szkoleniowo - doradcze grupowe i indywidualne:


I. SZKOLENIE „6 KROKÓW DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

 1. dla 3 grup szkoleniowych średnio po 12 osób w każdej,
 2. szkolenia prowadzone będą przez 6 dni, w systemie dziennym w tygodniu oraz w weekend – uczestnicy zapewniony będą mieli nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 3. program szkolenia:
  • a) ABC przedsiębiorczości oraz podstawy prawa – 4 godziny
  • b) Finanse i rachunkowość – 8 godziny
  • c) Biznes plan (promocja, dystrybucja, finanse itd.) – 28 godzin
  • d) Warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry symulacyjno-decyzyjna CASHFLOW 101 – 8 godzin / grupa, mające na celu rozwinięcie zdolności biznesowych uczestników projektu.


II. DORADZTWO INDYWIDUALNE

 1. doradztwo indywidualne po 7 godzin dla 1 osoby (1 godzina = 60 minut)
 2. doradztwo będzie ustalane indywidualnie w trakcie procesu szkoleniowego oraz po zakończeniu szkoleń,
 3. doradztwo będzie udzielane w umówionych terminach w formie:
  • - bezpośrednich spotkań – 5 godzin
  • - na odległość, w formie elektronicznych i/lub telefonicznych konsultacji – 2 godziny
 4. zakres doradztwa
  • a. dopracowanie Biznes planu przedsięwzięcia,
  • b. indywidualne uzupełnienie części Szkolenia - Biznes plan,
  • c. przygotowanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. dla 3 grup szkoleniowych średnio po 10 osób w każdej,
 2. szkolenia prowadzone będą przez 2 dni, w systemie dziennym w tygodniu oraz w weekend – uczestnicy zapewniony będą mieli nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 3. program szkolenia:
  • a. negocjacje – 8 godzin,
  • b. marketing i sprzedaż (w tym e-commerce) – 4 godziny
  • c. relacje z klientem – 4 godziny


II. DORADZTWO INDYWIDUALNE

 1. doradztwo indywidualne po 4 godziny dla 1 osoby (1 godzina = 60 minut)
 2. doradztwo będzie ustalane indywidualnie w trakcie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 3. doradztwo będzie udzielane w umówionych terminach w formie:
  • - bezpośrednich spotkań – 2 godzin
  • - na odległość, w formie elektronicznych i/lub telefonicznych konsultacji – 2 godziny
 4. zakres doradztwa: analiza rynku, zwiększenie zasięgu działania, marketing i promocja, księgowość i inne.