WŁASNY BIZNES

Do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
Wzór Formularza rekrutacyjnego – Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

WZORY DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE:

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego
Formularz informacji de minimis
Wniosek o wsparcie pomostowe
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

WYBÓR WYKONAWCÓW