WŁASNY BIZNES

Aktualności

Piątek, 24 marca 2017 r.

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski jako realizator projektu pt. „WŁASNY BIZNES”, w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 publikuje listy rankingowe Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, zawierające ocenę dokonaną wskutek procedury odwoławczej.

LISTA RANKINGOWA WNIÓSKOW WŁASNY BIZNES - PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

Środa, 8 marca 2017 r.

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski jako realizator projektu pt. „WŁASNY BIZNES”, w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 publikuje listy rankingowe Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Wszelkie szczegóły dotyczące przeprowadzonej oceny oraz kolejnych działań w projekcie, otrzymają Państwo w korespondencji, która zostanie niezwłocznie przesłana na adresy wskazane w Formularzach Rekrutacyjnych.

LISTA RANKINGOWA WNIÓSKOW WŁASNY BIZNES

Piątek, 3 luty 2017 r.

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski jako realizator projektu pt. „WŁASNY BIZNES”, w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w dniu 03.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego, dostępnego dla Uczestników ww. projektu.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu „WŁASNY BIZNES” ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, do 16.02.2017 r. do godziny 15:00. Dokumenty złożone po upływie tego terminu zostaną odrzucone, z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.

Dokumenty należy złożyć zgodnie z dokumentem "WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego", które znajdują się w dziale do pobrania.

Poniedziałek, 16 stycznia 2017 r.

W poniedziałek 16 stycznia 2017 roku rozpoczęły się w Centrum Konferencyjnym Letia Business Center w Legnicy szkolenia dla uczestników Projektu „Własny Biznes”. W ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez „6 Kroków do przedsiębiorczości” co w praktyce oznacza:

  1. ABC przedsiębiorczości oraz podstawy prawa – 4 godziny
  2. Finanse i rachunkowość – 8 godziny
  3. Biznes plan (promocja, dystrybucja, finanse itd.) – 28 godzin
  4. Warsztaty z przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry symulacyjno-decyzyjnej CASHFLOW 101 – 8 godzin / zajęcia mają na celu rozwinięcie zdolności biznesowych uczestników projektu.

Szkolenia prowadzone będą przez 6 dni w czasie których wszyscy zaineresowani będą mieli zapewniony nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Przez cały czas trwania bloku doradczo-szkoleniowego będą pod fachową opieką merytorycznie i profesjonalnie przygotowanych szkoleniowców. Trzy dwunastoosobowe zespoły przygotowują się do założenia, prowadzenia swoich przyszłych Biznesów. Trzymamy kciuki!

Piątek, 28 październik 2016 r.

Z dniem 15 listopada 2016 r. (wtorek) rozpoczyna się proces rekrutacji do projektu (przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych), który trwał będzie do 09 grudnia 2016 r. (piątek). Następnie z osobami, które uzyskają pozytywną ocenę formalną, prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne z Doradcą Zawodową. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 03.10.2016 r. oraz załączniki, w tym Formularz zgłoszeniowy, dostępne są do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Czwartek, 1 września 2016 r.

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęliśmy realizację Projektu „Własny Biznes”, zapraszamy do udziału osoby, które są zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej.